Wie zijn wij?

Pro Burletta is de enige operettevereniging van Hoogezand-Sappemeer. De vereniging repeteert elke donderdag in De Tibbe in Sappemeer. Pro Burletta is een actieve vereniging die midden in het culturele leven van Hoogezand-Sappemeer staat.

De dirigent

Martijn Jager dirigeert sinds september 2016 bij Pro Burletta.

Het bestuur

Jan Akkerman        Voorzitter
Grietje de Boer       1e secretaris
Jan van der Wal     2e Secretaris
Henk Mulder          Penningmeester
Tina Bos                   Vice-voorzitter
Itie van der Veen    2e penningmeester

Contact

Correspondentieadres       –        Hovenpad 13, 9479 PV  Noordlaren
Jan Akkerman (akker49@planet.nl)
Itie van der Veen (vanderveen43@home.nl)

Ereleden

Trijn Smallenbroek (Overleden 2009)
Nel Bolhuis
Henk Raspe
Jan Akkerman

Leden van verdienste

Tina Bos
Jan van der Wal